Aasian ja Tyynenmeren alueen omaisuudenomistajat tekevät aaltoja vaikuttavuussijoittamisen maailmassa, kun he kohdentavat salkkuja uudelleen ja sijoittavat vastuullisesti makrotaloudellisten ja geopoliittisten muutosten keskellä.

Institutionaaliset sijoittajat maailmanlaajuisesti ryhtyvät toimiin sijoittaakseen salkkunsa paremmin tulevaisuutta varten ja tunnistavat uusia mahdollisuuksia yksityisillä markkinoilla ja aiemmin alikäytetyillä aloilla.

Lisää sijoituksia pääomasijoituksiin ja infrastruktuuriin

Tuoreiden tutkimusten mukaan 62 prosenttia APAC-alueen omaisuudenomistajista aikoo lisätä sijoituksiaan pääomasijoituksiin ja 61 prosenttia aikoo lisätä sijoituksiaan infrastruktuuriin. Useimmat APAC-maissa toimivat laitokset (67 %) lisäävät myös inflaatioriskin vähentämistä. Yksityisten varojen ja muiden vaihtoehtojen kohdentamista on tarkoitus lisätä, sillä 72 prosenttia sijoittajista aikoo lisätä yksityisten markkinoiden osuuttaan seuraavien viiden vuoden aikana.

Ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin keskittyminen

Sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen suuntaus on voimistumassa, ja 78 prosenttia APAC-maissa toimivista sijoittajista joko ottaa tai aikoo ottaa huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset sijoituspäätöksiä tehdessään. Kaksi kolmasosaa APAC-alueen sijoittajista on samaa mieltä siitä, että vaikuttavuusinvestoinnit ovat heille yhä tärkeämpi kohde-etuus tulevina vuosina.

Amalgamated Bank ja eettiset sijoituskäytännöt

Esimerkiksi Amalgamated Bank vähensi osuuksiaan Altria Groupissa 4,7 % vuoden 2021 neljännen neljänneksen aikana. Altria Group on Philip Morris USA:n ja muiden savukemerkkien emoyhtiö. Tämä päätös kuvastaa institutionaalisten sijoittajien kasvavaa kiinnostusta eettisiä sijoituskäytäntöjä kohtaan, sillä Amalgamated Bank toteuttaa ympäristön kestävyyttä koskevia käytäntöjä sijoitussalkussaan.

Chapel Hill Denham ja uusiutuva energia Nigeriassa

Toinen esimerkki vaikuttavuussijoittamisesta yhteiskunnallisen muutoksen edistäjänä on Chapel Hill Denhamin ja Nigerian Rural Electrification Agencyn (REA) välinen kumppanuus.

Yhteistyön tavoitteena on edistää aurinkoenergian käyttöönottoa ja helpottaa verkkoverkon ulkopuolella toteutettavien sähköistyshankkeiden rahoittamista, mikä edistää Nigerian energian saatavuutta ja talouskehitystä koskevia tavoitteita.

Chapel Hill Denham tuo kumppanuuteen asiantuntemuksensa uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisesta ja kestävän kehityksen periaatteiden edistämisestä, sillä se on johtanut noin 80 prosenttia vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuista Nigeriassa.