Nykypäivän kilpailutilanteessa vahvan brändi-identiteetin luominen on ratkaisevan tärkeää menestyvän yrityksen käynnistämisessä ja kehittämisessä. Hyvin määritelty brändi-identiteetti auttaa startup-yrityksiä erottumaan ruuhkaisilla markkinoilla, viestimään arvonsa ja tehtävänsä tehokkaasti potentiaalisille asiakkaille, sijoittajille ja työntekijöille sekä edistämään pitkän aikavälin kasvua.

Miksi brändi-identiteetti on tärkeä

Pelkkään tuotteeseen keskittyminen voi pitkällä aikavälillä olla virhe, sillä yli 50 prosenttia startup-yrityksistä joutuu epäonnistumisen välttämiseksi tekemään muutoksia, mikä voi johtaa startup-yrityksen brändin muuttamiseen.

Henkilökohtainen brändäys on tärkeää myös yrittäjille, sillä se voi vaikuttaa suoraan kaikkeen, mitä he tekevät. Henkilökohtainen brändäys voi herättää tunnereaktioita, jotka voivat muuttua toiminnaksi erityisesti sosiaalisen median ja muiden verkkoalustojen hallitsemassa maailmassa.

Henkilökohtaisen brändäyksen voimaa käsiteltiin paneelissa, johon osallistuivat BRANDefenderin toimitusjohtaja ja perustaja Devin W. Johnson ja BizFamousin toimitusjohtaja Eric “ERock” Christopher Grit Daily Housessa.

Brändin tyyliohjeet: Avain johdonmukaisuuteen

Brändin tyyliohjeet ovat joukko sääntöjä, jotka ohjaavat sitä, miltä sisältösi näyttää, tuntuu ja kuulostaa. Nämä ohjeet varmistavat brändisi sisällön ja läsnäolon johdonmukaisuuden, mikä voi lisätä liikevaihtoa 10-20 prosenttia.

Ilman brändin tyyliohjeita on vaarana, että brändisi kanssa vuorovaikutuksessa oleville ihmisille syntyy häiritsevä tai hämmentävä kokemus. Brändi-identiteetti, johon kuuluvat missio, arvot, yleisö ja tavoitteet, muodostaa perustan, jolle ohjeistuksesi perustuvat. Ensimmäinen askel brändin tyyliohjeiden luomisessa on tallentaa yrityksesi toiminta-ajatus, brändin visio ja taustalla olevat arvot.

Ohjeiden tulisi sisältää myös säännöt brändin äänelle ja sävylle, logolle ja väripaletille, kieliopille, oikeinkirjoitukselle ja visuaaliselle käytölle. Ohjeet olisi tallennettava yhteiseen asiakirjaan, johon koko tiimisi voi tutustua.

Vahvan brändi-identiteetin kehittäminen vaatemallistolle

Vahvan brändi-identiteetin kehittäminen on ratkaisevan tärkeää vaatemalliston menestyksen kannalta. Brändi-identiteetti sisältää brändin nimen, logon ja yleisen estetiikan. Kilpailijoiden tutkiminen ja kohdeyleisön ymmärtäminen voivat auttaa luomaan ainutlaatuisen brändi-identiteetin.

Olisi luotava ainutlaatuisia ja trendikkäitä malleja, jotka heijastavat brändi-identiteettiä. Kohdeyleisön tavoittamiseksi olisi käytettävä tehokkaita markkinointistrategioita, kuten sosiaalista mediaa, vaikuttajamarkkinointia ja sähköpostimarkkinointia. Osallistuminen messuille ja pop-up-myymälöihin voi myös auttaa brändin esittelyssä.

Yleiset virheet brändi-identiteetin suunnittelussa

Monet yritykset aliarvioivat brändi-identiteetin suunnittelun merkityksen, mikä voi vaarantaa vakavasti markkinoinnin ja myynnin. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla brändi-identiteetin suunnittelulla varmistetaan, että yrityksen missio ja visio välittyvät tehokkaasti kohdeyleisölle.

Brändi-identiteetin suunnitteluun kuuluvat logot, typografia, värit, pakkaukset ja viestit. Brändi-identiteetin suunnittelu houkuttelee uusia asiakkaita ja tekee nykyiset asiakkaat tutuiksi. Kohdeyleisön huomiotta jättäminen brändisuunnittelussa, epäjohdonmukainen brändisuunnittelu eri alustoilla, brändi-identiteettisuunnittelun liiallinen monimutkaistaminen ja skaalautuvuuden huomiotta jättäminen voivat kuitenkin rajoittaa tulevaa kasvua ja hämmentää yleisöä.

Vankka brändi-identiteetin suunnitteluprosessi on olennaisen tärkeä, jotta yritys voi edustaa yritystä ulkomaailmassa ja erottua kilpailijoista.