Vuonna 2019 Skotlannin hallitus paljasti, että uusiutuvan energian määrä kasvoi 13,4 prosenttia, eli 30,5 TWh, vuonna 2018. Määrä kasvoi entisestään 4,8 prosenttia vuonna 2019. Pelkästään tämä tuotettu energia riitti yli 6 miljardin puhelimen lataamiseen vuodessa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Skotlanti toivoo, että 100 prosenttia sen energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Toistaiseksi he tekevät hyvää työtä. Vuonna 2009 osuus oli 27,2 prosenttia. Tavoitteesta emme voi sanoa mitään, ennen kuin tiedot julkaistaan ensi vuonna.

Vuosina 2017-2018 uusiutuvista lähteistä tuotettu sähkö-, liikenne- ja lämpöenergia nousi 21,1 prosenttiin. Vuoteen 2030 mennessä Skotlannin ministerit pyrkivät siihen, että uusiutuvalla energialla voidaan kattaa sähkön, lämmön ja liikenteen energian kysyntä.

Tavoitteensa saavuttamiseksi, Skotlanti haluaa välttää fossiilisen energian käyttöä. Toistaiseksi ainoa kaasukäyttöinen voimalaitos, joka on toiminnassa, on Peterheadissa, Aberdeenshiressä sijaitseva voimalaitos. Vuonna 2016 he sulkivat Longannet Power Stationin, viimeisen käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.

Skotlannin tärkein uusiutuvan energian lähde on maatuulivoima, joka tuottaa noin 70 prosenttia sen kapasiteetista. Sen suurin lähde on Beatricen merituulipuisto, joka tuottaa energiaa 450 000 kodin tarpeisiin. Toinen tuulipuisto rakenteilla oleva, Seagreenin tuulipuisto, tulee olemaan suurempi. Kun rakentaminen on valmis, tämä tuulipuisto pystyy tuottamaan sähköä 1,3 miljoonaan kotiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan tavoitteena on saada kaikki kasvihuonekaasupäästöt nollatasolle vuoteen 2050 mennessä, mutta Skotlanti asetti tavoitteensa viisi vuotta aikaisemmaksi. Myös muilla mailla on kunnianhimoisia tavoitteita nollapäästöjen osalta, mutta Skotlannilla on korkeammat tavoitteet, sillä se haluaa ottaa mukaan myös ilmailun ja merenkulun päästöt. Valtio onkin juuri päivittänyt ilmastonmuutossuunnitelmansa ja lisännyt siihen yli 100 uutta toimintalinjaa ja ehdotusta, joilla tuetaan Skotlannin siirtymistä vihreään energiaan – ja nollapäästöjen saavuttamista.

Skotlannin hallituksen suurista ponnisteluista huolimatta, matkaa on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Tähän mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty noin puoleen siitä, mitä ne olivat 30 vuotta sitten. Mutta tämä edistys saavutettiin ainoastaan tekemällä kaikkein taloudellisin tai julkisesti hyväksyttävin muutos: jos he todella haluavat saavuttaa nollapäästöt, heidän on tehtävä kovempia päätöksiä.

Tämä tarkoittaa, että Skotlannin on puututtava liikenteen, maatalouden ja yritystoiminnan ongelmiin. Tämä on vaikea päätös, sillä suuri osa maan taloudesta on riippuvainen öljy- ja kaasuteollisuudesta.