Kun maailma siirtyy kohti vihreämpää taloutta, uusiutuvaan energiaan sijoittamisesta on tullut keskeinen painopistealue sekä yrityksille että sijoittajille.

Corporate Knights, johtava kestävän kehityksen asiantuntija, on seurannut maailman suurimpia yrityksiä ja niiden sitoutumista kestävään kehitykseen yli kahden vuosikymmenen ajan. Viime vuosina parhaita sijoituskohteita ovat olleet ne yritykset, jotka ovat omaksuneet vihreän talouden täydestä sydämestään.

Kestävien investointien huippusuorittajat

Corporate Knightsin Sustainable Economy Intelligence (SEI) -tietokannassa yli 2 800 pörssiyhtiötä luokitellaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka suuri osa tuloista ja menoista on peräisin vihreästä taloudesta.

Viimeisimmän kolmivuotiskauden aikana 20 prosenttia SEI-yritysten parhaista yrityksistä on tuottanut kolme kertaa paremmin kuin MSCI All-World -indeksi. SEI:n ylimmän kvintiilin arvo kasvoi 146 prosenttia 1. tammikuuta 2019 ja 22. maaliskuuta 2023 välisenä aikana, kun MSCI ASCWI:n arvo kasvoi 47 prosenttia.

Globaalit investoinnit energiamurroksessa

Globaalit investoinnit energiamurrokseen ylittivät 1 biljoonan Yhdysvaltain dollarin rajan ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Jotta hiilidioksidipäästöjen nollapäästöihin päästään vuoteen 2050 mennessä, maailmanlaajuisten vuotuisten investointien on yli kolminkertaistuttava loppuvuosikymmenen ajan.

Infrastruktuuria pidetään vakaana omaisuusluokkana, jonka taustalla on konkreettisia ja olennaisia omaisuuseriä, mikä tekee siitä ratkaisevan tärkeän osatekijän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusiutuvan energian infrastruktuuri tarjoaa merkittävän investointimahdollisuuden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksityisen sektorin investoinnit uusiutuvaan energiaan

Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA arvioi, että yli 80 prosenttia energiajärjestelmään vuoteen 2050 mennessä tarvittavista 110 biljoonan dollarin investoinneista on investoitava uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, loppukäytön sähköistämiseen sekä sähköverkkoihin ja joustavuuteen.

Yksityisen sektorin investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta uusiutuvaan energiaan voidaan investoida tarvittava määrä. Uusiutuvaan energiaan investoiminen tarjoaa kaksi mahdollisuutta: osallistuminen uusiutuvan energian kehittämiseen ja rakentamiseen sekä jo rakennetun omaisuuden ostaminen pidemmäksi ajaksi.

Öljy- ja kaasuyhtiöt tienhaarassa

Monikansalliset öljy- ja kaasuyhtiöt ovat tienhaarassa, kun maailma siirtyy kohti kestävämpää taloutta. BP on tehnyt merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan, kun taas Exxon on pysynyt varovaisempana ja keskittynyt ydinliiketoimintaansa.

BP lähes kaksinkertaisti sähköautojen latauspisteensä 22 000:een vuonna 2021, kun taas XOM:n sitoumus on 14 prosenttia. BP suunnittelee käyttävänsä noin puolet investointikustannuksistaan uusiutuviin energialähteisiin vuoteen 2030 mennessä.

Sijoittaminen fossiilisten polttoaineiden teollisuuteen on laskelmoitu veto öljyn ja kaasun kysynnän jatkumiseen ainakin niin kauan, että siitä voidaan tehdä kunnon voittoa. XOM on BP:tä houkuttelevampi valinta ennen kaikkea siksi, että se keskittyy ydinliiketoimintaansa ja sen taloudellinen tulos on parempi. Molempiin yhtiöihin kohdistuu geopoliittisia riskejä, mistä on osoituksena XOM:n omaisuuden äskettäinen kansallistaminen Tšadissa.