Lohkoketjut ja älykkäät sopimukset mullistavat tapamme lähestyä rahoitusta ja teknologiaa erityisesti maatalouden ja luovan sisällön kaltaisilla aloilla. Tässä artikkelissa tutustumme näiden teknologioiden mahdollisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri toimialoilla.

AgriFi: Maatalouden muuttaminen Afrikassa

AgriFi, hanke, jonka tavoitteena on parantaa maataloutta Afrikassa, hyödyntää lohkoketjua ja älykkäitä sopimuksia tarjotakseen pienviljelijöille pääsyn rahoitukseen, teknologiaan ja markkinoille. Tórónetista tutun Bolaji Akinboron perustama AgriFi pyrkii luomaan läpinäkyvän ja turvallisen alustan, jolla on mahdollisuus muuttaa Afrikan maataloutta ja parantaa miljoonien viljelijöiden toimeentuloa.

Luovan sisällön hajautetut markkinapaikat

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa hajautettujen markkinapaikkojen luomisen tekoälyn tuottamalle luovalle sisällölle, jossa tekijät voivat myydä teoksiaan suoraan ostajille ilman välikäsiä. Tämä tarjoaa taiteilijoille ja suunnittelijoille enemmän mahdollisuuksia tehdä työstään rahaa ja saada luomuksistaan oikeudenmukainen korvaus.

Älykkäät sopimukset rojaltimaksuja varten

Älykkäitä sopimuksia, jotka ovat itseään toteuttavia sopimuksia, joissa sopimusehdot on kirjoitettu suoraan koodiin, voidaan käyttää rojaltimaksujen automatisoimiseen generatiivisen tekoälyn luoman sisällön osalta. Näin varmistetaan, että tekijät saavat oikeudenmukaisen osuuden tuloista teostensa myynnistä ilman välikäsiä tai manuaalisia maksuprosesseja.

EU:n tietosopimusluonnos ja älykkäät sopimukset

Euroopan unionin neuvosto sopi hiljattain luonnoksesta tietosäädökseksi, joka sisältää älysopimuksia koskevia säännöksiä. Ehdotukset vastaavat Euroopan parlamentin lainsäätäjien suosimia ehdotuksia. Lain lopullisesta sanamuodosta on neuvoteltava parlamentin ja neuvoston välillä, ja Euroopan komissio välittää neuvotteluja. Tämä kehitys korostaa älykkäiden sopimusten kasvavaa merkitystä maailmanlaajuisessa oikeudellisessa maisemassa.

Johtopäätös

Generatiivinen tekoäly ja lohkoketju ovat kaksi voimakasta teknologiaa, joilla on potentiaalia muuttaa eri toimialoja, kuten taidetta, muotoilua ja viihdettä. Tutkimalla näiden teknologioiden risteyskohtia voimme avata uusia mahdollisuuksia luovuudelle, innovoinnille ja turvalliselle tiedonhallinnalle.