Lohkoketjuteknologia on nostattanut päätään eri toimialoilla, sillä se voi mullistaa muun muassa rahoituksen ja toimitusketjun hallinnan. Lohkoketjujen hajautettu, turvallinen ja läpinäkyvä luonne tarjoaa lukuisia etuja, kuten pienemmät transaktiokustannukset, lisääntynyt turvallisuus ja parempi läpinäkyvyys.

Tässä artikkelissa tarkastelemme lohkoketjuteknologian vaikutusta rahoitukseen, toimitusketjuun ja muihin toimialoihin ja tuodaan esiin viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lohkoketju finanssialalla: BRICS-maiden maailmanlaajuinen valuutta-aloite

BRICS-maat työskentelevät yhdessä luodakseen uuden globaalin valuutan, joka voisi muuttaa maailmanlaajuista rahoitusmaailmaa. Lohkoketjuteknologialla voisi olla keskeinen rooli tämän uuden valuutan kehittämisessä ja käyttöönotossa, sillä se tarjoaa tehokkaamman ja kustannustehokkaamman tavan käsitellä liiketoimia, hallita valuutan tarjontaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän eheys.

Älykkäiden sopimusten integroiminen BRICS-valuuttajärjestelmään voisi mahdollistaa ohjelmoitavan rahan, jossa tiettyjen ehtojen on täytyttävä ennen kuin transaktio toteutetaan. Digitaalisen valuutan turvallisuuden ja vakauden varmistaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä kyberhyökkäykset ja tekniset häiriöt voivat heikentää sen uskottavuutta ja arvoa.

Generaitiv: Hajautettu tekoäly ja lohkoketju

Generaitiv on hajautettu tekoäly (AI) NFT-alusta, jonka tavoitteena on tehdä tekoälystä helpommin lähestyttävää, hajautettua ja luotettavaa reaalimaailman sovelluksilla. Alusta on ilmoittanut merkittävistä päivityksistä, kuten panostamisesta, hajautetusta GPU Layer 2 (L2) -verkosta, L2 Fiat Gatewaystä ja ketjussa toimivasta generatiivisesta tekoälystä.

On-chain Generative AI:n käyttöönotto tasoittaa tietä turvallisemmille, läpinäkyvämmille ja tehokkaammille tekoälyratkaisuille eri toimialoilla, kuten rahoituksessa, terveydenhuollossa ja toimitusketjussa. Generaitivin ehdotus hajautetun GPU-verkon luomisesta on ajankohtainen, sillä monille GPU-operaattoreille on jäänyt ylimääräistä laskentatehoa Ethereumin Proof of Stake -päivityksen jälkeen.

VeChain: Toimitusketjun hallinnan mullistaminen

VeChain (VET) on lohkoketjupohjainen alusta, jonka tavoitteena on mullistaa globaali kestävyys ja toimitusketjujen läpinäkyvyys. VeChainin kurssi on tänä vuonna noussut lupaavan kasvun myötä 0,032 dollariin ja sen kokonaismarkkinakatto on noin 1,8 miljardia dollaria.

Alusta tarjoaa turvallisen ja läpinäkyvän tavan seurata tuotteita koko niiden elinkaaren ajan ja varmistaa, että kuluttajat saavat tarkat tiedot ostamistaan tuotteista. Tämä lisääntynyt avoimuus voi johtaa yritysten ja kuluttajien välisen luottamuksen paranemiseen, mikä lopulta hyödyttää koko toimitusketjun ekosysteemiä.

Bitcoin ja institutionaalinen tuki

Bitcoin (BTC) on yhä vahvemmin esillä turvasatamana taloudellisen epävarmuuden aikana, ja institutionaalinen tuki on lisääntynyt. Tällä hetkellä kaupankäynti kulkee sivuttain 29 000 dollarin tukitasolla ja 30 500 dollarin vastustasolla.

Bitcoinin kasvava hyväksyntä institutionaalisten sijoittajien keskuudessa korostaa lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia mullistaa rahoitusala. Kun yhä useammat organisaatiot tunnistavat lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen edut, voimme odottaa näiden teknologioiden hyväksymisen ja integroinnin lisääntyvän eri toimialoilla.