νομικές πληροφορίες

Boons Media Ltd. Ταχυδρομική διεύθυνση 2 stone building, Lincoln’s Inn London WC2A 3TH United Kingdom Τηλέφωνο: +447305609584 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] Διοικητικό Συμβούλιο: Laurène Fabre Νομικός εκπρόσωπος: Laurène Fabre Αριθμός VAT: 243 5582 04 Η Boons Media Ltd. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 10026145. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη διεύθυνση 2 Stone Buildings, Lincoln’s In London WC2A 3TH.