İskoç hükümeti 2019 yılında 2018’de yenilenebilir enerji üretiminde %13,4 yani 30,5 TWh artış olduğunu açıkladı. Bu miktar 2019’da %4,8 arttı. Üretilen yenilenebilir enerji, tek başına yılda 6 milyardan fazla telefonu şarj etmek için yeterliydi. .

Ülke, 2020’nin sonunda ülke enerjisinin %100’ünün yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi umuyor. Şimdiye kadar harika bir iş çıkarıyorlar. 2009 yılında yenilenebilir enerji oranları %27,2 idi. Hedeflerine gelince, gelecek yıl veriler yayınlanana kadar bu konuda bir yorum yapamıyoruz.

2017-2018 yılları arasında ülkenin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektrik, ulaşım ve ısı enerjisi %21,1’e yükseldi. İskoç bakanlar 2030 yılına kadar elektrik, ısı ve ulaşım enerjisi talebini karşılamaya yetecek yenilenebilir enerjiye sahip olmayı hedefliyor.

İskoçya bu amacına ulaşmak için fosil enerji kullanmaktan kaçınmak istiyor. Şu anda çalışan tek gaz yakıtlı istasyon Aberdeenshire’da Peterhead’deki istasyon. Ülke, 2016 yılında kömürle çalışan son istasyon olan Longannet Elektrik Santrali’ni kapattı.

İskoçya’nın ana yenilenebilir enerji kaynağı, kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan kara rüzgârı. En büyük kaynak tesisi 450.000 eve güç sağlamak için yeterli enerjiyi yaratan Beatrice açık deniz rüzgâr çiftliğidir. Geliştirilmekte olan daha büyük başka bir rüzgâr çiftliği de Seagreen Rüzgâr Çiftliği. İnşaatı tamamlandığında bu rüzgâr çiftliği 1,3 milyon eve elektrik sağlayabilecek.

Birleşik Krallık tüm sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra getirmeyi hedeflerken, İskoçya hedefini Birleşik Krallık’ın 5 yıl önüne koydu. Diğer ülkelerin de net sıfır emisyonla ilgili hedefleri olsa da İskoçya bu hedefine havacılık ve denizcilikten kaynaklanan emisyonları da dahil etmek istediğinden hedefi daha yükse. Ülke, İskoçya’nın yeşil enerjiye geçişini desteklemek ve net sıfıra ulaşmak için 100’den fazla yeni politika ve teklif ekleyerek İklim Değişikliği Planını yeni güncelledi.

Ancak İskoç hükümetinin büyük çabalarına rağmen daha gidilecek çok yol var. Şimdiye kadar ülkenin sera gazı emisyonları 30 yıl öncesine göre neredeyse yarı yarıya azalmış olsa da bu ilerleme ancak en ekonomik veya kamu tarafından en rahat kabul edilebilir değişiklikler yapılarak sağlandı. Gerçekten sıfıra ulaşmak istiyorlarsa ülkenin daha zor kararlar almaları gerekecek. Bu, ulaşım, tarım ve iş sektörlerindeki sorunları ele almaları gerektiği anlamına geliyor. Ülke ekonomisinin büyük bir kısmı petrol ve gaz endüstrisine bağlı olduğundan bu zor bir karar olacak.