Yakın zamanda yapılan bir anket, yöneticilerin %37’sinin “beyaz yalanlar” söylediğini, çalışanların %30’unun ve giriş seviyesi çalışanların %28’inin ise haftada en az bir kez bunu yaptığını ortaya koymuştur. Anket ayrıca yöneticilerin %32’sinin iş arkadaşlarına, %34’ünün ise astlarına yalan söylediğini ortaya koymuştur.

Credit: mycorporation.com

Beyaz yalan zararsız olarak kabul edilse de tamamen zararsız değildir. Psikolog Romeo Vitelli, bir çalışmada elde ettiği bulguları şu şekilde ifade etmiştir: “Araştırmacılar, prososyal yalanın en çok olumsuz geri bildirimle duygusal zarara yol açma korkusu nedeniyle ortaya çıktığını tespit etmiştir. Değerlendirmeyi yapan kişinin duygusal durumu gibi diğer faktörler dikkate alındığında bile, merhamet ve yalan söyleme arasındaki bağlantı özellikle güçlü görünüyordu.”

Credit: accountingweb.com

Yöneticiler tarafından söylenen en yaygın yalan bütçe kısıtlamaları ile ilgilidir. Yeni bir proje fikrini bastırmak için bu bahaneyi kullanabilirler. Bazen de bir astlarının maaş zammı talebini geri çevirmek için bu stratejiyi kullanırlar.

Sınırlı zaman konusunda yalan söylemek şirket kültüründe oldukça yaygındır. Çoğu zaman yöneticiler, yeterli zamanları olmadığı için çalışanlardan görevi mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarını ister. Bu, yöneticiler için en popüler ikinci yalandır.

Credit: 123rf.comKurumsal bir ortamda şeffaflığı korumak çok önemlidir. Açıkça iletişim kurmak için yeterli alan yoksa, geri bildirim alışverişinde bulunma fırsatı da olmayacaktır. Hem yöneticilerin hem de astların iş hedefine ulaşmak için birbirlerine yardım etmeleri zor olacaktır.

Bu ankete göre, her sektördeki aşağı yukarı tüm profesyoneller bu kültürü sürdürmektedir. İşyerinde yalan söylemek yaygındır. Bu durum özellikle yöneticiler arasında daha yaygındır. Bu gerçeğin farkında olmak kariyerinizde size yardımcı olabilir.