Phil Orlando, en långvarande tjur i marknanden, varnar om att inflation och deltarisker leder till en kritisk ‘inflektionspunkt’ på Wall Street. Han är också oroad över penning- och finanspolitiken, på grund av all osäkerhet angående ämnet just nu.

Credit: politico.com

Aktiemarknadsstrategerna antar att risken kan vara av dynamiska skäl. Denna inflation, som var större än de flesta förväntningarna, och Covid-19 deltavarianten kommer att bli uppenbara problem under de kommande dagarna.

Credit: dailysabah.com

Phil Orlando sa: “Vi genomgår en osäker period just nu, som enligt vår historia är en säsongsbetonad tid, och vi har en massa saker att ta tag i som dyker upp samtidigt.”

Sedan tillade han: ”Vi har denna stigande inflation. Vi har frågor om vad Federal Reserve kommer att göra när det gäller policyn. Vi har problemet med skuldtaket, som kommer upp i slutet av den här veckan. ”

En annan kommentar från Orlando var: ”Börsen har gått otroligt bra. Det har bokstavligen fördubblats sedan botten från den värsta tiden under pandemin, vilket var i mars förra året. Vi är mindre än 100 poäng från vårt helårsmål.” Han tillade även: “Vår uppfattning är att det kan finnas en viss instabilitet, eftersom marknaden på ett sätt konsoliderar sig kring alla dessa problem och frågor.”

Credit: corporatefinanceinstitute.com

Däremot har Orlando kommit ut och sagt: “Det var de cykliska aktierna som vi övergav i våras 2020. Det [lågkonjunkturen] slutade i april förra året, och nu har marknaden komma ikapp för att kunna tjäna från dessa påverkande intäkter och vinstresultat som vi ser. ”