Brittiska banken Starling trimmar förluster när vinster ökade med hela 600%. Det har förökats från förra periodens £14 miljoner till det nuvarande £97.6 miljoner. Den otroliga intäktsökningen ledde till häften av minskade förluster.

Credit: fintechnews.com

Starling sa att deras försäljning nådde 42,8 miljoner pund i slutet av juni 2021. Detta belopp hjälper dem att nå en årlig löptakt på 170 miljoner pund. VD och grundare Anne Boden kommenterade “Starling är nu på god väg att bokföra vårt första hela lönsamhetsår” i sina finansiella resultat 2022. Det digitala företaget har ändrat bokslutet från 30 november till 31 mars. De antar att det underlättar för aktieägarna att jämföra resultat kvartalsvis.

Credit: currency.com

Boden also said that Starling has over 2 million users, while its rivals Revolut and Monzo have 16 million and 4 million, respectively. Starling’s rivals have millions of more customers. But Starling users typically hold much more money. Then Boden mentioned, “They have seven times the customer numbers we have and only 60% of the deposits.” Boden sade också att Starling har över 2 miljoner användare, medan deras rivaler Revolut och Monzo har 16 miljoner och 4 miljoner. Starlings rivaler har miljontals mer kunder, men Starlings kunder behåller vanligtvis mycket mer pengar. Därefter kommenterade Boden “De har sju gånger flera kunder än vad vi har, men bara 60% av insättningarna.”

Credit: cnbc.com

Det Londonbaserade företaget har ökat sin balansräkning betydligt. Huvudmålet var att stödja statligt finansierade system som kan hjälpa företag i denna coronaviruspandemi.