Najważniejszą rzeczą, jaka została stworzona dla całego społeczeństwa, jest pieniądz. Dzięki niemu możemy zwiedzać świat i kupować artykuły pierwszej potrzeby oraz usługi. Na przestrzeni dziejów funkcje i cechy pieniądza ulegały zmianom i w najbliższej przyszłości nie będzie to już wyglądało tak samo.

Przed powstaniem pieniądza ludzie w dużej mierze polegali na systemie barterowym. Polegał on na wymianie rzeczy, które posiadano, na rzeczy, których się potrzebowało. Jednak z biegiem czasu ludzie zdali sobie sprawę, że był to system niezwykle wadliwy. Jednym z kluczowych problemów był fakt, że nie był on podzielny. Oznacza to, że gdybyś chciał wymienić stary telewizor na mały worek ziemniaków, nie mógłbyś oddać sklepikarzowi nawet ułamka telewizora. Drugim problemem było to, że wymiana barterowa zależała od “podwójnej zbieżności potrzeb”. Na przykład, trzeba było mieć telewizor i potrzebować worka ziemniaków. Osoba, od której kupowałeś ziemniaki, również musiała mieć ziemniaki i chcieć mieć telewizor. Jest to bardzo mało prawdopodobne i rzadko tak łatwo mogłoby dojść do zbieżności.

Po systemie barterowym zaczęto używać złota i innych metali szlachetnych jako zapłaty za towary. Przedmioty te były podzielne, miały o wiele większą wartość i rozwiązywały problem zbieżności. Jednak ze względu na wagę złota noszenie przy sobie dużych worków było niebezpieczne. Zamiast tego ludzie przyjmowali banknoty z napisem, że w zamian za towar należy im się określona ilość sztuk złota. W ten sposób powstała pierwsza waluta papierowa.

Patrząc na to, jak bardzo rozwinęły się dzisiejsze pieniądze, można sobie wyobrazić, że stały się bardziej dostępne. Ze względu na pandemię, pieniądze przechowywane w banku można wykorzystać do płacenia za transakcje bezgotówkowe, np. kartami kredytowymi lub internetowymi kontami bankowymi. Okazało się, że jest to bardzo bezpieczna i skuteczna metoda.

W niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać, że pieniądze stracą formę fizycznego papieru i staną się całkowicie “wirtualne”.