W dzisiejszych czasach przestrzeń kosmiczna rozwija się jako nowa gałąź technologii. Ponieważ przestrzeń kosmiczna stwarza nowe możliwości zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Różne branże, takie jak transport i komunikacja satelitarna, udostępnianie danych, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo narodowe są teraz w większości zależne od innowacji w przestrzeni kosmicznej.

Źródłot: syfy.com

W przeszłości dostęp do przestrzeni kosmicznej był ograniczony jedynie do najbogatszych mieszkańców świata. Ale stopniowo ludzie obserwowali szybką komercjalizację przestrzeni kosmicznej. Teraz począwszy od systemu komunikacji skończywszy na sztucznej inteligencji rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od sztucznych satelitów w kosmosie.

Teraz wiele prywatnych firm zaczęło uruchamiać i utrzymywać infrastrukturę w przestrzeni kosmicznej. Uważa się, że nowa dynamika rynku stworzy wiele innowacji zorientowanych na konsumenta w przestrzeni kosmicznej, takich jak hotele kosmiczne, restauracje kosmiczne, parki galaktyczne, kosmiczne rozrywki czy parki tematyczne.

Źródło: edb.gov

Uważa się, że przyszłość danych i sztucznej inteligencji będzie szczególnie oparta na technologiach kosmicznych. Komercyjny przemysł kosmiczny może w niedalekiej przyszłości odgrywać coraz większą rolę na rynku pracy.

Źródło: corporatetravelcommunity.com

Głównym wyzwaniem, przed którym stoją firmy technologiczne planujące sukces w kosmosie jest to, że rynek jest bardzo nieprzewidywalny. Muszą też konkurować z większymi firmami. Nowe prawa i regulacje są również wyzwaniem dla firm technologicznych, które chcą wziąć udział na tym rynku.