Podobnie jak wiele innych branż, planowanie spotkań ma pewne podstawowe zasady etyczne. Planiści spotkań muszą przestrzegać najlepszych praktyk, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Źródło: theartofbusinessenglish.com

Słuchanie innych 

Będąc na spotkaniu, musimy szanować poglądy i opinie innych. Możemy dzielić się odmiennymi poglądami. Zawsze jednak pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest uważne słuchanie wypowiedzi innych.

Punktualne przybycie na spotkanie

Bardzo ważne jest, aby na spotkaniu pojawić się punktualnie. Jeśli nie jest to możliwe, powinniśmy wyjaśnić przyczyny spóźnienia i prosić o wyrozumiałość.

Źródłó: thespruce.com

Dzielenie się informacjami zwrotnymi

Zamiast dzielić się krytyką, musimy dzielić się informacjami zwrotnymi na temat jakiegoś konkretnego zadania lub osoby. Tak, aby istniało pole do poprawy. Cel spotkania powinien być konstruktywny i nie powinien nikogo nękać.

Przestrzeganie porządku obrad

Wszyscy uczestnicy spotkania powinni pomóc w przestrzeganiu agendy spotkania. Pozwoli to zaoszczędzić czas, ale także pomóc uczestnikom spotkania, aby być skoncentrowanym.

Źródło: displaysolutions.com

Sporządzanie protokołu z zebrania

Protokół z zebrania jest bardzo ważnym dokumentem. Niezależnie od tego, jakie narzędzia zastosujesz do jego wykonania, powinien on być funkcjonalny, aby można było go później udokumentować. W przeciwnym razie menedżerowie mogą nie być w stanie śledzić decyzji, które zostały podjęte na spotkaniu.