Een kadastrale kaart of een kadaster kaart, helpt je om meer te weten te komen over het door jouw aangekochte land. Het geeft aan hoe een stuk grond geregistreerd staat in het kadaster. Professionele landmeters zijn verantwoordelijk voor het maken van deze kaarten van een bepaald gebied. Meestal wordt het kadaster gebruikt om erfdienstbaarheden, nabijgelegen straten, en overstromingsgebieden binnen je provincie, stad, of buurt weer te geven.

Bron: searchenginejournal

Deze kaart helpt je dus inzicht te krijgen en voorziet je van allerlei informatie met betrekking tot uw woning, inclusief: grenzen, de grootte van het land en eventuele overstromingsgebieden. De kaart geeft ook alle nabijgelegen eigendommen, erfdienstbaarheden, en monumenten weer.

Bron: investopedia

Een kadastrale kaart is niet altijd een even eenvoudig document. Als je niet weet hoe je het document moet lezen, kun je behoorlijk in verwarring raken. Gegevens die te vinden zijn op zo’n kaart zijn onder meer het huisnummer van ieder perceel. Je kunt er ook de vorm van een perceel op aflezen, waaronder de perceelgrenzen. De schaal van de kaart is de verhouding tussen de afstand op de kaart en de afstand van het werkelijke eigendom. Gebruik een liniaal voor een zo nauwkeurig mogelijke meting. In het midden van de kaart vind je het perceelnummer van de taxateur (APN). De kleine getallen onderaan geven de breedte aan en het getal aan de rechterkant de diepte van het perceel. Meestal zijn deze getallen in meters.

Bron: homespotter

Om de plattegrond dus te kunnen begrijpen, moet je weten wat de nummers op een plattegrond aangeven. Aan de rechterkant van de kaart, vind je het volgnummer en de naam van diegene die het object heeft gebouwd. De stippellijn van de perceelgrens geeft de afmetingen van het perceel aan en de vorm.