Den kjente markedsbullen Phil Orlando advarer at inflasjons- og deltarisiko er et kritisk “vendepunkt” på Wall Street. Han er også bekymret for penge- og finanspolitikken siden det er mye usikkerhet rundt denne politikken.

Foto: politico.com

Aksjemarkedsstrategene antar at risikoen kan være dynamisk. Denne inflasjonen er “varmere enn forventet” og deltavarianten av Covid-19 vil åpenbart være problemer i de kommende dagene.

dailysaban.com

– Vi går inn i noe som historisk sett er en sesongmessig urolig periode, og vi har mange ting som kommer sammen samtidig, sier Phil Orlando.

– Vi har denne stigende inflasjonen. Vi har spørsmål om hva Federal Reserve kommer til å gjøre med hensyn til politikken. Vi har dette gjeldstaket som kommer opp i slutten av denne uken, legger han til.

– Aksjemarkedet har klart seg utrolig bra. Det har bokstavelig talt doblet siden bunnen av pandemien i mars for et år siden. Vi er mindre enn 100 poeng unna vårt helårsmål, sier han. Vår oppfatning er at det kan være noe svingning eller kutt siden markedet på en måte konsoliderer seg rundt alle disse bekymringene og problemene.

Foto: corporatefinanceinstitute.com

Orlando slår fast:
– Det var de sykliske aksjene vi lot døde våren 2020. Den (lavkonjunkturen) sluttet i april i fjor, og nå må markedet nå igjen prisene innen disse veldig kraftige inntekt- og inntjeningsgevinstene vi ser.