Samsung har utstedt en advarsel om at som et resultat av nedgangen i etterspørselen etter elektroniske dingser og minnebrikkene som driver dem, vil lønnsomheten falle med 32 %.

Credit: pandaily

Den første fortjenestenedgangen registrert av Samsung Electronics Co. siden 2019 fremhever alvorlighetsgraden av den verdensomspennende nedturen for PC- og minnebrikker. Driftsresultatet falt med 32 % til 10,8 billioner won (7,7 milliarder dollar) for de tre månedene som endte i september. Forventningene var 76 billioner won under salg. Hele rapporten fra Samsung, som inkluderer detaljer om divisjonsresultater og nettoinntekt, vil bli offentliggjort.

Credit: techmoran

Forbrukere avskrekkes fra å foreta kjøp som følge av stigende priser, høyere lånekostnader og effekten av Russlands invasjon av Ukraina, som har skadet salget av elektroniske enheter.

Credit: ace

På grunn av uttømmingen av deres nåværende lagre, har selskaper som kjøper minnebrikker, som de som produserer mobiltelefoner og personlige datamaskiner, blitt tvunget til å trappe ned sine oppkjøp.

Ettersom smarttelefonsalget fortsetter å stupe i løpet av de neste tre månedene, anslår analytikere i teknologisektoren at prisene på minnebrikker vil fortsette å synke, uten at etterspørselen kommer tilbake før begynnelsen av neste år.