AI er nå hype-nyhetene rundt om i verden. Folk vurderer den fjerde industrielle revolusjonen. Dette er så kraftig at teknologiske oppfinnere, beslutningstakere og regjeringer nå tenker seg om to ganger før de tar noen beslutning om det. Så mange mennesker har også spådd at det ville tære på jobbsektorene i fremtiden. Men noen av jobbene kan ikke tas av AI.

Lærere

Dette er en jobb som krever menneskelige følelser og engasjement. AI kan være en god pedagog. Likevel kan det ikke erstatte et menneske. Bare et menneske kan engasjere seg med et annet menneske på en måte som kan overføre kunnskap og andre menneskelige egenskaper.

Credit: thestar

Advokater og dommere

En advokat påberoper seg hans sak, og dommeren avsetter dom over partenes handling. Uansett hvor mye kunnskap en AI lagrer, er det bare et menneske med et rettslig sinn som kan dømme et lovbrudd.

Personalsjef

Når jobben er å ta vare på de ansatte og passe på dem, er det aldri en jevn konkurranse for AI å ta stillingen. Bare en person med menneskelige følelser kan være en HR.

Credit: lsu

Politiker

En leder kan lede nasjonen til sitt beste potensial. Et menneske med effektivitet, en ledende tankegang og karisma kan gjøre det. Så AI kan ikke ta den posisjonen.

Credit: nytimes