Pensjonister er ikke alltid i en situasjon hvor de kan investere tid i sine investeringsprosjekter. Så, her er noen ideer om investeringer for eldre.

Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)

Dette programmet er åpent for alle over 60 år. Pensjonister over 55 år, men under 60 år, kan også bli med i denne ordningen hvis de investerer innen en måned etter å ha mottatt pensjonsytelsene.

Credit: rnn

Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)

En POMIS-konto kan åpnes enkeltvis eller samlet, og en mindreårig over ti år, eller en omsorgsperson som handler på deres vegne, kan åpne en MIS-profil i eget navn. Husk at organisasjoner ikke kan ha MIS-kontoer.

Credit: lendermarket

Post Office Time Deposit Account (POTD)

Post Office Time Deposit Account er en av Posts veldig gode spareplaner (POTD). POTD sine innskuddsbidrag tilbys i form av ett, to, tre eller fem år. Minimumsinvesteringen som er nødvendig for å åpne en bankkonto er 1000, uten maks investeringsbeløp.

Credit: goldennewsng

Bankfaste innskudd

Investorer kan velge blant faste innskudd som betaler renter månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Seniorer som oppretter faste innskuddskontoer vil kunne velge varigheten på den utbetalende renteperioden.