Noen gigantiske teknologiselskaper har mer makt enn noen deler av regjeringen. Nylig har Tyskland utnevnt en ambassadør bare for å håndtere tekniske problemer i landet deres. Mange økonomisk utfordrede land prøver nå å være i teknologispillet ved å forbedre teknologidiplomatiet.

Credit: techmahindra

Eksempler på land

En karrierediplomat hadde representert landets interesse i Silicon Valley, der gigantiske selskaper som Meta hadde den største styrken. Etter det fulgte et stort antall land etter. De har enten utnevnt en teknisk diplomat til selskapet eller laget utenrikspolitikk for å forbedre geopolitikken.

Credit: techrepublic

Hva tenker andre land om det?

Fremdeles i dag er det diplomatiske gulvet kontrollert av EU. De åpnet nylig en ambassade i San Francisco. Men lav-middelinntektsland har vært underrepresentert i denne typen spørsmål.

Hva er sluttmålet med det?

Dette er gjort slik at personvernsaken er sterkere enn noen gang, noe som vil være bedre for ethvert land. Ettersom land med lavere middelinntekt prøver å være på stedet, vil det blomstre muligheten til å ha en bedre teknisk forbindelse mellom dem og resten av verden.