Fixer-upper er en god avtale der investorene er villige til å legge arbeidet i det. Siden de krever mye arbeid for å gjøre det lønnsomt etter salget, må mange aspekter sjekkes før man investerer i et slikt prosjekt.

Credit: valescoind

En positiv boliginspeksjonsrapport

Boliginspeksjoner er avgjørende for å forstå situasjonen i huset. Fixer-upper hus vil trenge en viss reparasjon. Under disse omstendighetene, jo mindre renovering er nødvendig, jo bedre er det for investoren. Så det anses som en god egenskap hvis boliginspektøren gir en positiv rapport om huset. Det indikerer at huset vil trenge mindre reparasjon.

Credit: lasvegashomesbyleslie

Enkel tillatelse til oppussingen

Hovedsaken med et fixer-upper er at det trenger renovering for å være presentabelt for kundene i markedet. Ofte er oppussingsarbeidet så stort at det krever tillatelse fra bystyret eller myndighet for å gjennomføre. Dersom investor får tillatelse enkelt, eller tidligere eier har søkt om tillatelse, er dette en god avtale for investor.

Credit: entrepreneur

Rimelige lånemuligheter

Ikke alle investorer eller huseiere kjøper et hjem ved å bruke kontanter. De må ta boliglån i banken. Ofte gir finansinstitusjoner spesielle fordeler til utlåner når de ønsker å investere i et hus. For eksempel er FHA-lån og FMHR-lån de lånene som hjelper kjøperen med investeringen. Dette regnes som en god avtale i en fixer-upper.