Til tross for stigende renter og pågående inflasjonspress, kan det å kjøpe eiendom være en verdifull investering. Men investorer bør vurdere noen faktorer mens de investerer i det nåværende eiendomsmarkedet.

Credit: wolfcre

Observer gjeldende kurs

Veksten i boligprisene er 10,8%, noe som ikke er nok til å slå dagens inflasjonsrate på 8,5%. Selv om boligprisene er høyere, er raten nede sammenlignet med juni 2022. Mest interessant er det at leieprisen også bremser opp. Alle disse prisene indikerer at det å sitte stille på sidelinjen og vente på et normalisert inflasjonsnivå ikke vil være en klok beslutning. Investorer bør heller ta markedsmuligheter som er tilgjengelige i dagens situasjon.

Credit: numberoneproperty

Velg et relativt tryggere kjøp

Å kjøpe eiendom til en lav pris motiverer alltid investorer til å tjene mer profitt. Men å kjøpe en billig eiendom til en lavere pris vil ikke øke sjansene for større avkastning. Spesielt i dette skiftende boligmarkedet må investorer legge vekt på tryggere kjøp som kan hjelpe deg med å tjene en større avkastning på lang sikt. Sammen med prisen på eiendommen må du alltid vurdere plasseringen, eksisterende eiendomslovgivning og forventet avkastning på den aktuelle eiendommen.

Credit: washtrust

Vurder Real Estate Investment Trusts (REITs)

REITs er sterkt påvirket av inflasjonsraten. Det er fordi REIT krever høye mengder gjeld. Disse store antallene med gjeld brukes vanligvis til å utnytte porteføljene deres. Mange REIT gir høyere avkastning på lang sikt. Så investorer kan vurdere REITs som gir langsiktige vekstmuligheter.

Credit: numberoneproperty