I dag utvikler verdensrommet seg til en ny teknologisk grenseområde. Siden verdensrommet skaper nye muligheter for både privat og offentlig sektor, er slike sektorer som transport og satellittkommunikasjon, datadeling, kunstig intelligens, nasjonal sikkerhet stort sett avhengige av innovasjon av verdensrommet.

Foto: syfy.com

Før var tilgangen til verdensrommet tilgjengelig bare til den rikeste verden. Men gradvis observerte folk den raske kommersialiseringen av verdensrommet. Nå avhenger alt fra kommunikasjonssystemet til utviklingen av kunstig intelligens veldig mye av kunstige satellitter i verdensrommet.

Nå begynte mange private selskaper å lansere og vedlikeholde infrastruktur i verdensrommet. Det antas at den nye markedsdynamikken vil skape mange brukerfokuserte, romorienterte innovasjoner som romhoteller, romrestauranter, galakssparker eller romfornøyelsesparker.

Foto: edb.gov

Det antas at fremtiden for data og kunstig intelligens særlig vil være basert på romteknologier. Den kommersielle romindustrien kan spille en stadig viktigere rolle på arbeidsmarkedet i nær fremtid.

Foto: corporatetravelcommunity.com

Den største utfordringen teknologiselskapene står overfor når de planlegger hvordan de skal lykkes i verdensrommet, er at markedet er veldig uforutsigbart. De må også konkurrere med større selskaper. De nye lovene og reglene er også en utfordring for teknologiselskaper som ønsker å bli en del av romfartsmarkedet.