Joillakin jättimäisillä teknologiayrityksillä on enemmän valtaa kuin joillakin hallituksen osilla. Saksa nimitti hiljattain suurlähettilään käsittelemään teknologia-asioita maassaan. Monet taloudellisesti heikossa asemassa olevat maat yrittävät nyt olla mukana teknologiapelissä parantamalla teknologiadiplomatiaansa.

Esimerkkejä maista

Eräs uradiplomaatti oli edustanut maansa etuja Piilaaksossa, jossa Metan kaltaisilla jättiläisyrityksillä oli suurin voima. Sen jälkeen monet maat seurasivat esimerkkiä. Ne ovat joko nimittäneet teknologiadiplomaatin yritykseen tai luoneet ulkopolitiikkaa geopolitiikan parantamiseksi.


Mihin muut maat ovat ryhtyneet?

Vielä nykyäänkin Euroopan unioni hallitsee diplomaattista lattiaa. He avasivat hiljattain suurlähetystön San Franciscoon. Mutta matalan keskitulotason maat ovat olleet aliedustettuina tällaisessa asiassa.

Mikä on lopullinen tavoite?

Tämä tehdään niin, että yksityisyyden suojaa koskeva asia on vahvempi kuin koskaan, mikä on parempi minkä tahansa maan kannalta. Kun alemman keskitulotason maat pyrkivät olemaan mukana, se antaa mahdollisuuden parantaa teknistä yhteyttä niiden ja muun maailman välillä.